Dobrodošli na naši spletni strani - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV

Učenec je dolžan redno obiskovati pouk in izpolnjevati svoje dolžnosti v skladu s programom šole.

Predpogoj za uspešno napredovanje učenca pri pouku instrumenta je razpolaganje z lastnim instrumentom.

Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev, ki jo dobi in odda v tajništvu. Izostanke učencev morajo starši opravičiti pisno ali ustno v treh dneh. Učenec je lahko izključen iz šole, če neredno obiskuje pouk, iz učnih ali vzgojnih razlogov in če ne plačuje šolnine. O izključitvi odloča učiteljski zbor.

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem najprej obvestiti glasbeno šolo.

Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola pohvali oziroma nagradi.
Učenci lahko glasbeno izobraževanje nadaljujejo na umetniški gimnaziji. Učenci, ki želijo opravljati sprejemni preizkus na umetniški gimnaziji za glasbo, naj o tem čimprej obvestijo učitelje in vodstvo šole.

 

 

 Izjava o zasebnosti

 Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina  - Vse pravice pridržane - Copyright 2008