Dobrodošli na naši spletni strani - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 
 
 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI


Sodelovanje s starši je zaradi posebnosti dela v glasbeni šoli izredno pomembno. Uspešna komunikacija med starši, učiteljem in otrokom je porok za uspešno delo.

Roditeljski sestanki in govorilne ure so namenjeni izmenjavi informacij in poglobljenemu razgovoru o otroku. Po dogovoru z učiteljem lahko starši prisostvujejo pouku.

Razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih učencev glasbene šole spremljajo na internih in javnih nastopih.

Priporočila staršem: redno spremljajte otrokovo delo, prisostvujte uram pouka, roditeljskim sestankom, govorilnim uram in nastopom, pregledujte glasbene beležke ter pravočasno sporočajte izostanke svojih otrok od pouka učitelju predmeta.

  

 

 

  Izjava o zasebnosti

 Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina  - Vse pravice pridržane - Copyright 2008