Dobrodošli na naši spletni strani - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLNINA

    
MESEČNA VIŠINA PRISPEVKA STARŠEV ZA MAT. STROŠKE

- vpisnina 13,00 €
- individualni pouk 23,00 €
- predšolska glasbena vzgoja 9,00 €
- glasbena pripravnica 13,00 €
- nauk o glasbi 13,00 €
- drugi glavni predmet 9,00 €
- balet, skupinski pouk 13,00 €
- letni enopredmetni privatni izpit 47,57 €
- letni dvopredmetni privatni izpit 59,46 €
- vadenje na šolskem instrumentu 4,00 €
- nadstandardni individualni pouk 30,00 €
- nadstandardni skupinski pouk 25,00 €
- izposojnina za šolski instrument 9,00 €


Šolnino plačujejo starši mesečno, od septembra do junija, ne glede na odsotnost.

Olajšave pri plačevanju šolnine določa Svet šole na podlagi pisne vloge staršev in fotokopije Odločbe o otroškem dodatku.
Te vloge je potrebno oddati v tajništvo šole DO 1. OKTOBRA TEKOČEGA ŠOLSKEGA LETA.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, bomo zavrnili.

Višino prispevka staršev potrdi Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

 

 Izjava o zasebnosti

 Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina  - Vse pravice pridržane - Copyright 2008